วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
หากท่านใดว่างและอยู่บริเวณใกล้เคียง Wellingborough Milton Keynes Kettering Northamptonshire ขอแรงสร้างบารมีโดยการจัดการทำความสะอาด และจัดสถานที่ใน Warehouse วัดป่าพุทธทรามทเพราะทางวัดจะจัดงานทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ ใน Warehouse นี้
เวยยาวัจจมัย
บุญสำเร็จได้ด้วยการขวนขวายในงานนั้น คือเอาแรงของเรามาทำบุญ
อนุโมทนาสาธุๆๆ