จัดสถานที่ช่วยกันทำความสะอาด Warehouse เพื่อเตรียมจัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่

จัดสถานที่ช่วยกันทำความสะอาด Warehouse เพื่อเตรียมจัดงานทำบุต้อนรับปีใหม่

Posted by WAT PA BUDDHARAM on Friday, 20 December 2019