เนื่องจากไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด 19 ทำให้ธุระกรรมของทุกประเทศหยุดกันหมด เพื่อเฝ้าระวังไม่รับเชื้อ หรือหยุดแพร่เชื้อเพื่อชาติ

มีศรัทธาญาติโยมที่จัดผ้าป่าไว้แล้วนั้น จึงจัดทอด ณ วัดป่าพุทธาราม เป็นการทอดผ้าป่าออนไลน์ โดยทุกท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้

วันสงกรานต์ อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 จะถ่ายทอดสดเวลา 12.00 น แล้วแจ้งยอดผ้าป่าให้ทุกท่านผู้ใจบุญได้ทราบ ขออนุโมทนาบุกุศลที่ท่านได้ตั้งใจแล้ว ถึงแม้ว่า โคโรน่าจะมาแรง แต่ก็สู้แรงบุญแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายไม่ได้

บุญเป็นที่พึ่งอาศัย และเป็นกำลังใจให้เรานั้นตู่สู้ฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน

ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยไร้ตัวตน คื่อ โควิด19 เจริญพร สาธุๆๆ