Our History

ยินดีต้อนรับวัดป่าพุทธาราม

วัดป่าพุทธารามขึ้น เดิมทีนั้นใช้ชื่อจดทะเบียนว่า วัดพุทธาราม มิวตั้นคีนส์
ซึ่งเป็นชื่อประทานมาจากพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ อดีตประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าคณะภาค 10 และท่านได้ประทานนามนี้มา จุดประสงค์แรกนั้นต้องการให้ที่ตั้งของวัดอยู่ที่เมืองมิวตั้นคีนส์ จังหวัดบัคกิ้งแฮมเชียร์
ซึ่งเมืองนี้พระครูสังฆรักอ๊อด ฐิตาจาโรเห็นว่าเป็นเมืองระหว่างกลาง ลอนดอน และ เบอร์มิ่งแฮม ท่านเห็นว่าเป็นโลเคชั่นที่เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ ที่จะต้องเดินทางเข้าไปประชุมในลอนดอน จะได้พำนักพักก่อนที่จะกลับไปเบอร์มิ่งแฮม

และนี่คือจุดประสงค์หลักของท่านในการก่อตั้งวัดนี้ขึ้น เมื่อต้นปี ค.ศ. 2016 และในช่วงนั้นคุณโยม หนูจันทร์ ฮัมฟรี่ คุณ นฤมล ครูว์ คุณ เม็ดทราย แม็คเกรท และศรัทธาญาติโยมอีหลายท่านได้รวมตัวกันจัดงานทำบุญโดยการเช่าฮอลล์ และนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสันติวงศาราม มาทุกๆสองเดือน
และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของท่านพระคูอ๊อดลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางญาติโยม ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้จัดงานระดมเงินทุนเพื่อหารายได้สร้างวัด เช่นการจัดงานไทยไนท์ การจัดงานเดินการกุศลและพิมพ์เสื้อยืดสำหรับผู้ที่ร่วมเดินการกุศล ซึ่งจะเห็นได้ว่าวันนี้ ญาติธรรมได้พร้อมใจกันใส่เสื้อยืดเดินการกุศลนี้มาด้วย เพื่อระลึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจกันระดมเงินทุนสร้างวัด

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ได้ทำเสื้อยืดสองรุ่นด้วยกัน รุ่นสองจะมีธรรมจักรและมือของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ ที่เราใช้สัญลักษณ์ดอกบัวบานนั้น ญาติธรรมคงเข้าใจถึงความหมายกันดี ดอกบัวสีชมพูบาน เปรียบเสมือนย่างก้าวของพระพุทธองค์ ซึ่งพระองค์ประทับก้าวย่างไปที่ใด ความเจิรญทางจิตใจก็จะตามไปที่นั่น พร้อมทั้งพระสงฆ์ สาวก และผู้ติดตามอีกมากมาย ขอทุก ๆ ท่าน ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพึงระลึกถึงคุณความดีของพระรัตนตรัย และสานต่องานนี้ของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งทางแรงกาย แรงใจ และ แรงทรัพย์ เพื่อความสุขและความเจิรญของตัวเราและผู้ที่จะได้รับประโยชน์ทุก ๆ ท่าน
นอกจากนั้นยังมีกองผ่าป่าที่ได้นำมาถวายกับท่านพระครูอ๊อด จากญาติธรรมในเมืองต่าง ๆ ในยูเค และทั้งจากประเทศไทย ด้วยเช่นกัน

และจากผู้มีจิตศรัทธาให้ทางวัดป่าพุทธารามยืมเงินก่อนโดยไม่มีดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำเพื่อมีเห็นตรงกันว่าวัดในพระพุทธศาสนามีความสำคัญมาก เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนทั้งหลาย เมื่อท่านได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อปลดเปลื้องความทุกออกจากใจของท่านได้
แต่ทำไม 2 ปี ผ่านมาแล้ว เราจึงยังไม่เห็นรูปธรรมนี้เลย ก็เนื่องด้วยลักษณะบ้านในเมืองมิวตั้นคีนส์ที่ตรงกับความตั้งใจของท่านพระครูอ๊อดนั้นไม่ได้หาง่าย ๆ เลย แต่เพราะความพยายาม เราก็เกือบจะได้สถานที่ถึง 2 ครั้งด้วยกัน แต่ครั้งแรกนั้นทุกอย่างตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ทาง Council ไม่อนุญาตขอเปลี่ยน จากบ้าน เป็นวัดได้นั้น ส่วนครั้งที่สองทางวัดก็แพ้การประมูล เนื่องจากราคาบ้านที่มิวตั้นคีนส์มีราคาสูง และด้วยเหตุนี้จึงได้หยุดการหาบ้านที่จะใช้เป็นวัดที่เมืองมิวตั้นคีนส์ไว้ก่อน และส่วนตัวของท่านพระครูก็ต้องกลับไปดูแลบุพการี คือคุณพ่อ ซึ่งป่วยมากหลังจากท่านพระครูอ๊อดได้เดินทางกลับไทยอยู่ดูและโยมพ่อท่านจนโยมพ่อของท่านได้จากไปอย่างสงบในปี 2017 และหลังจากนั้นท่านพระครูจึงจำพรรษาต่อในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี
และในปี ค.ศ. 2019 นี้ ท่านพระครูอ๊อดจึงมีดำริให้ดำเนินการหาสถานที่ตั้งของวัดป่าพุทธรามต่อ และใช้ชื่อวัดว่า วัดป่าพุทธาราม เพื่อให้ตรงกับปฏิปทาของท่านซึ่งปฏิบัติตามสายวัดป่า

ซึ่งคุณครูบาอาจารย์ของท่านคือ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี คติธรรมของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก “พูดจริงนะดี แต่ทำจริงดีกว่าอาตมาขอสมาทาน”
และจากความเห็นของคณะกรรมวัดป่าพุทธาราม ต้องการให้ท่านพระครูอ๊อดจำพรรษาอยู่ที่เมือง Kettering ก่อน ในระหว่างนี้ ก็จะได้หาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นวัดต่อไป
ท่านพระครูได้ย้ายเข้ามาที่บ้านเช่าที่เมือง Kettering นี้ ในวันที่ 8 กรกฏาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา จึงได้เช่าบ้านเล็กๆ สามห้องนอน สามห้องน้ำ สำหรับจำพรรษา และมีพระอาจารย์สมหวัง กิตติปาโล ซึ่งท่านก็เป็นพระอุปฐากถ์ ดูแลหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก มาเหมือนกับท่านพระครูอ๊อด
ถือเป็นโอกาสอันดีงาม ที่ได้จัดงานบุญกุศลของวัดขึ้นเป็นครั้งแรกคือเช่าสถานที่ วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ 2562 Hall Broughton Village Hall Gate lane Kettering NN14 1ND และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประกาศให้ทุกท่านทราบถึงจุดประสงค์ของวัดและช่วยกันเผยแผ่ความเจริญของวัดไทยในสหราชอาณาจักร และพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปยังบุตรหลานและคนในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลประเทศ หรือแม้แต่ผู้ที่ให้ความสนใจและต้องการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบสุขทางจิตใจ ได้เข้าร่วมกันสานต่องานทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไปตราบนานเท่านาน.....
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ 2562 ทางคณะกรรมการวัดป่าพุทธาราม ได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 ในปี 2019 คือบ้านที่ ทางวัดจะซื้อที่ Knuston Vale Station Road Irchester Northampton NN29 7EP มีคู่แข่งคือสนใจจะซื้อบ้านนี้ ทำให้พวกเราต้องยอมตัดสินใจเซ็นสัญญาก่อนทั้งๆที่ทางวัดเรายังไม่ได้ Mortgage เพราะทางวัดป่าพุทธาราม ยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าของบ้านคือจ่ายเงินมัดจำก่อน 40% และเช่าอยู่ไปก่อน 6 เดือนแล้วค่อย หาเงินจากการกู้ธนาคารและญาติโยมสาธุชนให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย เพราะว่าการสร้างวัดที่มีสถานที่เป็นสัปปายะเสนาสนะ นั้นหาได้ยาก ส่วนใหญ่วัดในประเทศอังกฤษจะมีปัญหาเรื่องการจอดรถเกือบทุกวัด ดังนั้นพระสงฆ์และคณะกรรมการเล็งเห็นว่าเราร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดป่าพุทธารามให้สำเร็จๆๆ เทอญ
.............................................................................................................................................................................................................................

ประวัติวัดพุทธาราม

Latest News & Events

Donation

สำหรับใครที่ต้องการทำบุญสามารถทำได้ตามรายละเอียดข้างล่าง NatWest Bank WAT PA BUDDHARAM Account name: WAT PA BUDDHARAM Sort Code: 60-02-35 Account number: 73668664 BIC: NWBKGB2L IBAN: GB15NWBK60023573668664

วัดป่าพุทธาราม ธรรมชาติยามเช้า

วัดป่าพุทธาราม ธรรมชาติยามเช้า Cr. Damien Temple’s helper man

ปฎิทินบุญวัดป่าพุทธาราม

เนื่องด้วยช่วงนี้มีโรค Covid 19 ทำให้ทางวัดต้องมีการเปลี่่ยนแปลงวิธีการทำบุญขอให้ญาติโยมค่อยติดตามข่าวสารทาง Facebook ของวัดต่อไป