บรรยากาศสวดมนต์ทำบุญข้ามปี 2562

ทำบุญสวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 ตักบาตรขึ้นปีใหม่

Video Cr. โยมปิ๊ก

Posted by WAT PA BUDDHARAM on Thursday, 2 January 2020

Video Cr. โยมปิ๊ก

Leave a comment