สำหรับใครที่ต้องการทำบุญสามารถทำได้ตามรายละเอียดข้างล่าง

NatWest Bank
WAT PA BUDDHARAM
Account name: WAT PA BUDDHARAM
Sort Code: 60-02-35
Account number: 73668664
BIC: NWBKGB2L
IBAN: GB15NWBK60023573668664