เนื่องด้วยช่วงนี้มีโรค Covid 19 ทำให้ทางวัดต้องมีการเปลี่่ยนแปลงวิธีการทำบุญขอให้ญาติโยมค่อยติดตามข่าวสารทาง Facebook ของวัดต่อไป