สอบอบรมพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ ๒๕๖๓ รุ่น ๕๕ หรือที่เขาเรียกันคือรุ่นสมเด็จ ผ่านไป
เรียบร้อยแล้ว พระอุปัชฌาย์ทุกรูป พูดเหมือนกันเลยว่าเป็นการอบรมที่เข้มข้นมาก และสอบก็
ยากมากๆๆ แต่เราก็ทำผ่านได้ด้วยดี

ไม่มีอะไรยากถ้าเราตั้งใจจริงๆทำในสิ่งนั้นได้ คิดดีทำดีคิดแล้วลงมือทำเลย